מצורפת רשימת טפסים, דרישות ומסמכים לצורך הגשת בקשות מענק, בעיקר למתווה הסיוע למגדלי הפלפל

לכל בקשה נדרש:
1. טופס בקשה – הטופס מצורף למייל זה
2. טופס הצהרה – הטופס מצורף למייל זה

3. אישור ניהול ספרים

4. אישור ניכוי מס

5. אישור קרקע ומים מהמושב חתום

6. הגשה ע"י חברה/שותפות – נדרש היתר לשימוש חורג בקרקע ובמים.
למטעים:

1. מפה עם סימון הנטיעה חתומה ע"י האגודה.

2. לסעיפים הבאים: מחשב, ראש מערכת מים, משאבת דשן – יש להגיש הצעות מחיר בש"ח.

הקמת חממה/ בית רשת:

1. טופס מבנה חממה או בית רשת – הטופס מצורף למייל זה.

2. יידרש בשלב דו"ח הביצוע הצגת היתר בניה למבנה.
הקמת בתי אריזה או קירור:

1. הצעות מחיר מפורטות , מעל 80,000 ₪ נדרשות 2 הצעות מחיר. הצעות המחיר חייבות להיות מפורטות לכל סעיף, בש"ח.

2. תוכנית בניה .

3. בשלב דו"ח הביצוע יידרש להציג היתר בניה .

מיכון:

1. להצעות מחיר מפורטות , מעל 80,000 ₪ נדרשות 2 הצעות מחיר. הצעות המחיר חייבות להיות מפורטות, בש"ח .

2. הצגת הצורך החקלאי למיכון- גידול, דונם, טון מטופל, מספר חקלאים.

בקשות מעל 130,000 ₪ נדרש להוסיף:

1. טופס נתונים כספיים 3 שנים אחרונות , חתום ע"י רו"ח והחקלאי.

2. הצגת מקורות מימון – הסכום המשלים למענק.

בקשות להשקעות שאינם במפתח ההשקעות נדרש :

1. הצעת מחיר בש"ח, להשקעה מעל 80,000 ₪ נדרשות 2 הצעות מחיר. הצעות המחיר חייבות להיות מפורטות לכל סעיף, בש"ח.

למתווה הסיוע בפלפל נדרש בנוסף:

1. טופס הצהרה על הפחתה של 15% משטחי הפלפל – הטופס מצורף למייל זה.

2. טופס / טבלה עם פירוט הגידולים, דונם, טון יצור, טון יצוא ב- 3 שנים אחרונות ופירוט הגידולים לעונה הבאה, חתום ע"י הרו"ח והחקלאי – הטבלה מצורפת למייל זה

3. טופס נתוני יצוא, חתום ע"י חברת היצוא – הטופס מצורף למייל זה.

4. לסעיפי הוצאות המוכרות כהשקעה במתווה – כיסוי חממה/ בית רשת / מנהרה, שתילים, הדליה, מערכת השקיה נדרשות הצעות מחיר.

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *