עוסק פטור

שירותים לעוסק פטור

 

מה זה עוסק פטור?

עוסקים רבים פותחים תיק מע"מ כעוסק פטור, וחושבים שזה הופך אותם לפטורים מחובת דיווח לרשויות פרט לדיווח למע"מ פעם בשנה. אך הדרת עוסק פטור היא הגדרה הפוטר את העוסק מתשלום מע"מ עד לגובה התקרה העומדת נכון ל-2023ע"ס של 107,692 ש"ח. אין עוסק פטור במע"מ פטור בהכרח מדיווח ותשלום שוטף למס הכנסה וביטוח לאומי.

בפרקטיקה אנו נתקלים במקרים כואבים של אנשים שלא שומרים את ההוצאות אשר הם זכאים לדרוש כדי להפחית את החבות במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי, וכאשר מגיעים אלינו כי חשבו שצריך לדווח רק למע"מ פעם בשנה קשה מאוד לשחזר את ההוצאות שלא אספו במשך השנה.

שירותי המשרד לעוסק פטור

משרדנו מציע חבילת שרותים לעוסקים פטורים לניצול את כל ההטבות מס כדי להקטין את החבות במס הכנסה וביטוח לאומי.

בין שרותי המשרד:

  1. פתיחת תיק עוסק פטור במע"מ.
  2. פתיחת תיק מס הכנסה
  3. פתיחת והגדרת מעמד במוסד לביטוח לאומי.
  4. ניהול שוטף של הנהלת חשבונות ויעוץ בקשר לזכויות של העוסק לדרוש הוצאות.
  5. הגשת דוח שנתי למס הכנסה.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.