הנהלת חשבונות בבאר שבע

  • בניית מערכת הנהלת חשבונות לפי הדוחות העתידיים אשר יופקו לפי צרכי הלקוח
  • קליטת נתונים וביצוע הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית מידי חודש.
  • התאמות בנקים, לקוחות, ספקים, תקבולים ותשלומים בכרטיסי אשראי.
  • הפקה דיווח ותשלום הדיווחים החודשיים לשלטונות מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, ניכויים ומקדמות.
  • דיווחים שנתיים לשלטונות המס בדבר ניכויים מספקים וניכויים משכר העובדים.
  • הפקת דוחות רווח והפסד ללקוח.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.