החזר מס שבח דירה

החזרי מס שבח על דירה

העלות של מס שבח לדירה היא עלות יקרה מאד ובעלי הנכסים משלמים סכומים גבוהים מתוך סך הכספים שהם מקבלים עבור מכירת הדירה

הקביעה היא שתשלום מס שבח הוא בסך % 25 מתוך הרווח הריאלי בעת מכירת הנכס, כלומר ההבדל בין ערך הקנייה של הדירה לפני כמה חודשים או כמה שנים, מול ערך המכירה כעת, המס על השבח יכול להגיע אפילו לכ-40% כבעיקר כאשר לדירה יש זכויות בניה החייבות במס או שתאריך הרכישה הוא לפני ה-7.11.2001, שבח שנוצר בגין התקופה מתאריך הרכישה עד ה-7.11.01 יחויב לפי 47%. זו הסיבה בגינה חשוב מאוד לבדוק אם מגיע לך החזר מס שבח דירה או על הנכס שלך.

מהו תשלום מס שבח?

מס שבח הוא מקדמה על חשבון התשלום הכללי שחייב המוכר לשלם לאור מכירת נכס מקרקעין עבור השבחת הנכס בתקופה שהוא היה ברשותו. מהסכום הכללי יש אפשרות לקזז תשלומים ששולמו בשנים האלו עבור עבודות שיפוץ, בנייה ושכר טרחה של יועצים כמו עורך הדין, שמאי, מודד, מעצב פנים, אדריכל ועלויות תווך. בהתאם לנתונים האלו מקבל הלקוח שובר תשלום על פי התחשיב שבוצע על ידי רשות המיסים.

>>>> לבדיקת החזרי מס שבח בחינם וללא עלות ניתן למלא את השאלון בעמוד ואנו נסייע לכם בבקשתכם – למחשבון החזרי מס <<<<

איך מבצעים בפועל החזר מס שבח דירה

לאחר הרפורמה שהחלה בשנת 2014  אומנם בוטל הפטור על מכירת דירת מגורים אחת כל 4 שנים, מסתבר שיש מקרים רבים שבהם המוכרים יכולים לקבל הזר מחס שבח דירה לאור שינוי תקנות מס שבח.  עקב כך קיימת חשיבות רבה עבור כל אדם לבדוק נושא זה באופן מעמיק, באמצעות רואה חשבון שהוא מומחה בתחום זה ואם אכן מגיע ללקוח החזר מס, הנושא יטופל במקצועיות והלקוח יקבל כספים.

מה רבים לא יודעים על החזרי מס שבח לדירה?

אחת הבעיות בנושא החזר מס שבח לדירה היא בעובדה שרוב הציבור אינו מודע לכך שמגיעים לו החזרי מס שבח מקרקעין,
אותו ציבור מניח שהשומה שנעשתה בשלב ראשון על ידי עורך דין זה סוף פסוק, אך לא כך הדבר! ולכן אינם דורשים זאת מרשות המיסים

לכן מומלץ לבצע בדיקת זכאות להחזר מס שבח כדי לקדם תהליך זה וליהנות מכספי ההחזר.


קריטריונים לקבלת החזר מס שבח לדירה:

מצבים נפוצים בהם יש סיכוי גבוה לקבלת החזר מס שבח (אין מדובר ברשימה סגורה, וקיימים הרבה מאוד מצבים נוספים)

  1. מוכרים שגילם הוא מעל 60 זכאים על פי סעיף 91 (ב'1) (1) א1 לשיעור מס נמוך יותר. זאת כיוון שמס השבח ששולם הוא למעשה מקדמה על חשבון מס שבח והוא נקבע ללא התחשבות בגילם של המוכרים.
  2. בני זוג שעוברים הליך של גירושין וזו לא עסקת מס המהלך של מכירת הדירה.
  3. אדם שבמשך שנת המס או במשך כמה שנות מס צבר הפסדים הוניים ולכן יש אפשרות לקזז את ההפסד מתוך תשלום מס שבח ששולם.
  4. תחשיב של פריסת תשלום מס שבח אשר מתבצע על פני ארבע שנים. בדרך זו נבדק שיעור מס השבח שהיה על המוכר לשלם בכל שנה וזאת בהתאם להכנסות ולהוצאות שלו בכל שנת מס באופן נפרד.
  5. חלוקת השבח בין בני הזוג וקבלת מדריגות מס נמוכות לשני בני הזוג.
  6. שימוש בחישוב לינארי מוטב.
  7. שימוש בשיעורי מס מופחתים על נכסים שנרכשו בין השנים 1948 ל-1960 גם אם הרכישה נעשתה בתאריכים אלו על ידי המוריש.
  8. זיכויים שלא נוצלו בשל הכנסות נמוכות
  9. המוכר הוא תושב חוץ

 

אופן קבלת החזר מס שבח דירה

כדי לבדוק אם למוכר מגיע החזר מס שבח דירה או לא, יש לבצע תחשיב כללי בכל שנת מס של ההכנסות מצד אחד ושל ההוצאות המוכרות מצד שני. יש מקרים רבים שבהם הלקוח שילם מס ביתר עקב העובדה שהוא לא עבד כמה חודשים, קיבל דמי אבטלה, או לחלופין אישה שהייתה בחופשת לידה. רואה החשבון מבצע סימולציה של סך המס שהלקוח אמור לשלם ובהתאם לכך הוא רואה אם חלק ממס השבח שולם ביתר, ולכן מגיע לו החזר מס. שבח.

הדבר בולט מאד במקרים שבהם מדובר בבעלי נכסים שהם מעל גיל 60, כיוון ששיעור המס שלהם נמוך ולכן רבים מהם זכאים להחזר מס שבח דירה.

כמו כן במקרים שבהם מדובר בלקוחות שהם נכים או חולים ולכן הם קיבלו אישור על פטור מתשלום מס הכנסה. לאור זאת על פי התחשיב השנתי, הם מקבלים את רוב התשלום או את מלוא התשלום ששילמו עבור מס שבח דירה בחזרה לאחר עריכת ההתחשבנות הסופית. מעבר לכך מתבצע גם שערוך ותשלום ריבית ולכן סך ההחזר הכספי הוא סכום גבוה יותר.

לידיעתכם, משרד רואה החשבון רויסמן חשבים מספק שירותי החזרי מס בפריסה ארצית וללא תלות במקום מגוריכם, משרדנו ממוקם בעיר באר שבע ואנו מתמחים בשירות לכל אזור הדרום ניתן לקבל מידע נוסף גם בעמודים אלו:

>>>> לבדיקת החזרי מס שבח בחינם וללא עלות ניתן למלא את השאלון בעמוד ואנו נסייע לכם בבקשתכם – למחשבון החזרי מס <<<<


This entry was posted in . Bookmark the permalink.