דוח שנתי מס הכנסה

 

כל עצמאי, בין אם הוא פועל כעוסק פטור או כעוסק מורשה, חייב בגשת דוח שנתי למס הכנסה. כמו כן בעלי מניות של חברות ושכירים בעלי הכנסות גבוהות נדרשים להגיש דוח.

כמובן קיימת הזכות להגיש דוח שנתי לכל שכיר/מקבל פנסיה שנוכה לו מס הכנסה ביתר במסגרת בקשה להחזר מס.

 

המועד החוקי שהוא עד ל-30.4 של השנה העוקבת אך משרדי רואי חשבון מקבלים אפשרות להגיש דוחות עד סוף שנה אם עמדו במכסות (אחוזי הגשה של כל מועד ומועד), זאת מפני שמשרד המשרת הרבה לקוחות ברור שלא יכול להגיש את כל הדוחות בסוף אפריל, עבודה של הכנת דוח היא מורכבת חשבונאית ומיסוית וכרוכה באיסוף מסמכים רבים על ידי הלקוחות ועבודה רבה על הנתונים הכספיים, תכנון מס ונצול ההטבות מס כדי להגיע לחבות המס המינימלית.

בדוח השנתי מגישים את כל ההכנסות של מי נרשם במס הכנסה, כולל ההכנסות של בן הזוג.

 

בין המסמכים העיקריים הדרושים להכנת דוח ניתן לציין:

– דוח רווח והפסד של העסק.

– טופסי 106 (הכנסות ממשכורת או קיצה של בני הזוג).

– אישורים על הפקדות לקרנות השתלמות, ביטוחי חיים וקרנות פנסיה.

– אישור מהבנקים על הכנסות וריבית ורווחי הון מניירות ערך (טופס 867).

– נתונים על הכנסות שכר דירה

– אישורים על ניכוי נס שניכו לעסק.

– אישורים על תרומות

– אישור תושב למי שגר בישוב הזכאי להנחה במס הכנסה.

– תעודת זכאות לתואר

– תעודת שחרור

– כל מסמך אחר אשר מעיד על הטבה נוספת אשר זכאים לה, קיימות הרבה הטבות בפקודה

וכמובן כל אחת מקבל את הדרכה ממשרדנו איזה מסמכים רלבנטים עבורו.

 

 

 

 


This entry was posted in . Bookmark the permalink.