דו"ח הצהרת הון

הדרישה להגשת הצהרת הון היא כלי לצורך בדיקת סבירות דיווח על הכנסות של התא המשפחתי במשך השנים.

בדרך כלל כל מי שפותח עסק נדרש בסמוך לפתיחתו להגיש הצהרת הון אשא תהווה "בסיס" לבחינת שלטונות המס כדי לבחון את סבירות הדיווחים בדוחות השנתיים. בדקת הסבירות תעשה בהצהרת הון שתוגש שנים שנים לאחר מכן אשר תצביע על גידול/קיטון בהון והיא צריכה להיות סבירה ביחס להכנסות שדווחו, גידול הון שלא ניתן יהיה להסביר עלול להיות ממוסה כהכנסה שלא דווחה, הדבר יגרום לחיובי מס נוסף ואף לסנקציות נוספות במקרים
אחרים. לכן חשוב לערוך את הצהרת ההון בצורה מקצועית ומדוייקת.

 

המסמכים הנדרשים לצורך הכנסת הצהרת הון הם בין היתר:

השקעה בעסקים/חברות: פירוט ההשקעות בעסקים וחברות בהם הינך בעל זכויות.

מקרקעין: נתונים בדבר מקרקעין שבבעלותך,פירוט הכולל כתובת הנכס,עלות רכישה, תאריך הרכישה. גם במקרה של כנס שהתקבל בירושה או מתנה נדרשים פרטים אלו.

בנקים: אישורי יתרות לכל חשבונות הבנקים שבבעלותך ליום ההצהרה

קופות גמל וקרנות השתלמות: אישורים מהקופות על היתרות בקופות

חייבים: חייבים שחייבים לך כסף במישור הפרטי נכון ליום ההצהרה.

אישור יתרות על הלוואות והתחיבויות ליום מתן הצהרת ההון: ,משכנתאות ,באם התקבלו הלוואות מגורמים פרטיים יש להמציא הסכמים.

כלי רכב: רשימת כלי הרכב שבבעלותך מעל 3,000 ש"ח.

תכולת בית : נכסי ערך בבית או דברי ערך שנרכשו בסכומים

כספת : אם יש ברשותך כספת יש לקבל פרטים אודות מיקומה (פרטי הבנק )ותכולתה


This entry was posted in . Bookmark the permalink.