מס שבח באר שבע – טלפון, כתובת, פקס וקבלת קהל

מס שבח באר שבע – טלפון, כתובת ופקס

מס שבח באר שבע – טלפון, כתובת ופקס

שד' שזר 31 ,באר שבע מיקוד 84100 
טלפון: 074-7619848

גב' יעל עיני
מנהל/ת מיסוי מקרקעין (באר -שבע)
טלפון : 0747614274
פקס : 0768090710
 
גב' סיגל סיגלית חי גבאי
סגן מנהל מיסוי מקרקעין (באר שבע)
טלפון : 0747614272
פקס : 0768090718

• הפעלת יישומי מיסוי מקרקעין שבאתר רשות המסים (חישוב מס רכישה, חישוב מס שבח, מאגר מידע נדל"ן מצב שומה
בדיקת אישור קבלן ועוד)
• הכוונה לטפסים נדרשים ליישום החוק כולל אופן המילוי וההגשה
• הנפקת שוברי תשלום ואישורים לרשם המקרקעין (טאבו)
• תמיכה ייעודית בציבור עורכי הדין בשימוש במערכת המייצגים
• תמיכה בהגשת הצהרה ומסמכים נלווים באופן מקוון (באמצעות מערכת המייצגים)
• הנפקת מספר מזהה לתושבי חוץ שמוכרים/רוכשים מקרקעין
• מענה והדרכה בנושא נזקים כתוצאה מפעולות איבה
• מענה לשאלות כלליות

דגשים
בפניות המופנות בקשר לעסקה שהוגשה בגינה הצהרה יש צורך בהזדהות
ככל שיינתנו דברי הסבר לחוק, הם יהיו ברמת הכוונה בלבד ובכל מקרה קובעות הוראות החוק.

ניתן לפנות אל מרכז התמיכה של מיסוי מקרקעין בימים ראשון, שני, רביעי וחמישי בשעות 8:30 עד 15:30 ובימי שלישי בשעות 8:30 עד 12:30 באמצעים הבאים: