מדרגות מס  2018-2020

מדרגות מס  2020

 

אחוז
המס

חודשי

שנתי

הכנסה עד

מס למדרגה

מס מצטבר

הכנסה עד

מס למדרגה

מס מצטבר

10%

6,330 ש"ח

633 ש"ח

633 ש"ח

75,960 ש"ח

7,596 ש"ח

7,596 ש"ח

14%

9,080 ש"ח

385 ש"ח

1,018 ש"ח

108,960 ש"ח

4,620 ש"ח

12,216 ש"ח

20%

14,580 ש"ח

1,100 ש"ח

2,118 ש"ח

174,960 ש"ח

13,200 ש"ח

25,416 ש"ח

31%

20,260 ש"ח

1,761 ש"ח

3,879 ש"ח

243,120 ש"ח

21,130 ש"ח

46,546 ש"ח

35%

42,160 ש"ח

7,665 ש"ח

11,544 ש"ח

505,920 ש"ח

91,980 ש"ח

138,526 ש"ח

47%

54,300 ש"ח

5,706 ש"ח

17,250 ש"ח

651,600 ש"ח

68,469 ש"ח

206,995 ש"ח

50%

כל שקל נוסף

   

כל שקל נוסף

   

 

 

מדרגות מס 2019

אחוז
המס

חודשי

שנתי

הכנסה עד

מס למדרגה

מס מצטבר

הכנסה עד

מס למדרגה

מס מצטבר

10%

6,310 ש"ח

631 ש"ח

631 ש"ח

75,720 ש"ח

7,572 ש"ח

7,572 ש"ח

14%

9,050 ש"ח

384 ש"ח

1,015 ש"ח

108,600 ש"ח

4,603 ש"ח

12,175 ש"ח

20%

14,530 ש"ח

1,096 ש"ח

2,111 ש"ח

174,360 ש"ח

13,152 ש"ח

25,327 ש"ח

31%

20,200 ש"ח

1,757 ש"ח

3,868 ש"ח

242,400 ש"ח

21,093 ש"ח

46,420 ש"ח

35%

42,030 ש"ח

7,641 ש"ח

11,509 ש"ח

504,360 ש"ח

91,686 ש"ח

138,106 ש"ח

47%

54,130 ש"ח

5,687 ש"ח

17,196 ש"ח

649,560 ש"ח

68,244 ש"ח

206,350 ש"ח

50%

כל שקל נוסף

   

כל שקל נוסף

   

 

 מדרגות מס 2018

אחוז
המס

חודשי

שנתי

הכנסה עד

מס למדרגה

מס מצטבר

הכנסה עד

מס למדרגה

מס מצטבר

10%

6,240 ש"ח

624 ש"ח

624 ש"ח

74,880 ש"ח

7,488 ש"ח

7,488 ש"ח

14%

8,950 ש"ח

379 ש"ח

1,003 ש"ח

107,400 ש"ח

4,553 ש"ח

12,041 ש"ח

20%

14,360 ש"ח

1,082 ש"ח

2,085 ש"ח

172,320 ש"ח

12,984 ש"ח

25,025 ש"ח

31%

19,960 ש"ח

1,736 ש"ח

3,821 ש"ח

239,520 ש"ח

20,832 ש"ח

45,857 ש"ח

35%

41,530 ש"ח

7,550 ש"ח

11,371 ש"ח

498,360 ש"ח

90,594 ש"ח

136,451 ש"ח

47%

53,490 ש"ח

5,621 ש"ח

16,992 ש"ח

641,880 ש"ח

67,454 ש"ח

203,905 ש"ח

50%

כל שקל נוסף

   

כל שקל נוסף