דוח שנתי לשכיר

שכירים אמורים להגיש דוח שנתי לשכיר למס הכנסה בתנאים מסוימים וזאת על פי הדרישה של משרד האוצר.

שכירים שמחויבים להגיש דוח שנתי:

 • אדם שהוא או בן זוגו הוא בעל שליטה בחברה נשלטת זרה או לחלופין חברת משלח יד זרה, מחויב להגיש בכל שנה דוח שנתי לשכיר.
 • מי שהיה לו, לזוגתו או לבנו שהוא מעל גיל 18 נכס או ממון בחשבון בנק בחו"ל, אשר ערכו הוא למעלה מ – 1,872,000 ₪. 
 • אם על פי קביעת מרכז החיים, אדם מסוים שהה בישראל יותר מ – 183 יום בשנת המס ובשנתיים שקדמו לשנה זו הוא שהה בה 425 ימים, אף על פי שהוא טוען שהוא אינו תושב ישראל, מחויב בהגשת דוח שנתי לשכיר.
 • אדם שגילו הוא מעל 25 אשר נהנה מחלוקה של צוואה כתושב ישראל, עקב היותו נאמן בנאמנות בגין נכס שהשווי שלו הוא במינימום 500,000 ₪.
 • אדם שיש לו הכנסות מעסקאות הקשורות לנושא אנרגיה מתחדשת.
 • אדם שקיבל במהלך שנת הכספים, מענק פרישה ומוות עבור בן הזוג שלו, או סכום שהתקבל בתהליך של היוון, מחויב להגיש דוח שנתי לשכיר בשנה זו ואם התשלום בוצע בפריסת תשלומים, הוא מחויב להגיש דוחות בכל השנים שבהם מתבצעת פריסת התשלומים בפועל.
 • אדם שנמצא בשליחות ממקום העבודה שלו ולכן ביצע רילוקיישן, מגיש דוח ומשלם מס על פי השיטה הפרסונלית. במקרה זה, אי דיווח על ההכנסות משכר מחו"ל נחשבת כעבירה פלילית.
 • תושב חוזר או עולה חדש אשר מקבלים באופן קבוע קצבה מגורם מסוים בחו"ל וסך ההכנסה הזו עולה על 337,000 ₪ בשנה.
 • אדם שסוחר בניירות ערך בשוק ההון ויש לו הכנסות שנובעות ממלווה קצר מועד, או רווחים מניירות ערך במחזור אשר אינו עולה על 2,522,000 ₪, מחויב בהגשת דוח שנתי לשכיר.
 • אדם שסוחר בניירות ערך בבורסה בחו"ל והיו לו הכנסות בסכום מינימלי של 337,000 ₪ מחויב להגיש דוח שנתי וזאת למעט אם שילם לאורך השנה מקדמות מס.
 • יחיד שהוא או בן זוגו הוא בעל שליטה בחברה בע"מ, חייב בהגשת דוח שנתי לשכיר מדי שנה.
 • ספורטאי אשר מקבל שכר ספורטאים בהתאם לתחום בו הוא פעיל.
 • אדם שהייתה ברשותו יחידה בשותפות נפט, הוא מכר אותו ונהנה מרווחים עקב הליך זה, או שהוא דיווח בעבר על החלק שלו במס שותפות, רווחים, ניכויים או הפסדים, מחויב להגיש דוח שנתי לשכיר.
 • מי שמשכיר נכס בארץ או בחו"ל ונהנה מהכנסה שנתית מינימלית בסך 337,000 ₪ אמור להגיש דוח שנתי ולשלם מס שנתי בשיעור הנע בין  15-10 אחוז.
 • מי שהייתה לו זכות במקרקעין או עשה פעולה ספציפית באיגוד אך לא שילם מס שבח, או שילם ופרס זאת לכמה תשלומים, מחויב להגיש דוח שנתי לשכיר לשנת מס זו ולכל השנים שבהם מתקיימת פריסת התשלומים.
 • אדם שהייתה לו הכנסה מהפרשי הצמדה, ריבית, דמי זיכיון בחסכונות שונים כמו בבנק, בקופות גמל וכו', כאשר סך ההכנסות הללו עולה על 643,000 ₪.
 • שכיר שיש לו הכנסות גבוהות במיוחד ולכן קיימת סבירות גבוהה שהוא משקיע את הכסף הפנוי שלו וגורף רווחים מהשקעות שונות שהוא מבצע.
 • כל אדם שיש לו הכנסה נוספת שלא נוכה ממנה מלוא המס וזאת מעבר להכנסה שעליה הוא שילם מס כשכיר – מחויב בהגשת דוח שנתי לשכיר למס הכנסה.
 • תושב ישראלי אשר העביר במהלך השנה האחרונה כספים מישראל למדינה אחרת בסכום מינימלי של 500,000 ₪.
 • אדם אשר מכל סיבה שהיא נדרש על ידי משרד האוצר בהגשת דוח שנתי לשכיר.

בהתאם לתחשיבים שמבצע משרדנו, לעיתים מגיע למגיש הדוח החזרי מס