ביטול מס מעסיקים בחקלאות 2016

 לתשומת לב לקוחותינו מהמגזר החקלאי,בראשית 2016 יבוטל מס המעסיקים על עובדים זרים בחקלאות החל מ- 1.1.2016

 

שר האוצר ושר החקלאות הודיעו על ביטול מס המעסיקים על עובדים זרים בענפי החקלאות.
ביטול מס המעסיקים יכנס לתוקף ב-1.1.2016
בנוסף החליט כחלון על הגדלת הניכויים שיותרו למעסיקי עובדים לכ-530 ש"ח. מדובר על תוספת של כ-300 ש"ח מעבר לניכויים המוכרים כיום.